ZMK, Zeister Mannenkoor, Torenlaan 38, 3701 VK, Zeist, info@zeistermannenkoor.nl, TorenlaanTheater Theater http://www.torenlaantheater.nl, Dana van Nimwegen, http://www.danavannimwegen.nl, Danielle Kok http://www.daniellekok.nlAgenda

3 december
- Kerstoptreden bij Kwekerij Abbing

13 december
- Kerstoptreden samen met Cantiamo Austerlitz voor de RK Woningbouwver., St. Josephkerk te Zeist (besloten)

21 & 22 december
- Kerstoncerten Kerkgebouw Evang. Broedergemeente

2024

7 januari
- Nieuwjaarsinstuif op de Torenlaan (besloten)LinksAdverteerders
Prins Bernhard Cultuurfonds


Zeister Mannenkoor zoekt nieuwe dirigent
Vacature
Omdat onze huidige dirigent heeft aangekondigd dat hij na ruim 8 jaar afscheid van ons gaat nemen is het Zeister Mannenkoor op zoek naar een nieuwe enthousiaste muzikaal leider.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en per 1 februari 2024 beschikbaar, neem dan contact met ons op via dit e-mailadres:

           voorzitter@zeistermannenkoor.nlOver het Zeister Mannenkoor

Het Zeister Mannenkoor is opgericht in 1892, een koor dus met een lange geschiedenis. Momenteel bestaat het uit ruim 70 leden, die elke donderdagavond repeteren in het eigen verenigingsgebouw aan de Torenlaan in Zeist. Het gebouw wordt geëxploiteerd onder de naam Torenlaan Theater en bijna volledig gerund door vrijwilligers.

Jaarlijks kent het koor een aantal activiteiten, waaronder concerten en optredens. Vast gegeven zijn de kerstconcerten, waarvan er tenminste één traditiegetrouw wordt gegeven in het Kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente bij Slot Zeist.
Daarnaast geven we ook vaak een Voorjaarsconcert. Meer incidenteel doen we mee aan lokale evenementen (zoals de ‘Dag der Kunsten’ en de ’Dag van de Ontmoeting’) en verzorgen we op verzoek een optreden in een verzorgingstehuis.

Jaarlijks houden we een nieuwjaarsreceptie in het verenigingsgebouw en in juli is er de seizoensafsluiting met jeu-de-boules. De laatste repetitieavond van het seizoen staat doorgaans in het teken van een “bonte avond” waar leden hun kunsten mogen vertonen. Daarna is het zomervakantie voor een periode van 7 weken. Om de zoveel jaar wordt er een buitenlandse koorreis georganiseerd (in 2024 willen we naar Weimar).

Beschermheer van het koor is de burgemeester van Zeist,
Drs. J.J.L.M. Janssen.


Beschrijving van de huidige gang van zaken

 • Het ZMK repeteert op de donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur.
 • Na de mededelingen van de voorzitter begint de repetitie met inzingen. Ook is er aandacht voor stemvorming, zithouding, ademsteun, etc.
 • Rond 21.00 uur is er een pauze van 20 minuten.
 • Het laatste half uur wordt gebruikt voor “uitzingen”: het zingen van bekende liederen zonder dat er wordt afgeslagen. Hierbij is er ook gelegenheid voor de 'keuzenummers' van eventuele jarigen/jubilarissen.
 • Naast de dirigent wordt er sinds jaar en dag gewerkt met een pianist die doorgaans ook fungeert als repetitor. Op dit moment is dat Danielle Kok, die sinds 1 januari 2018 bij ons is.
 • De dirigent heeft wekelijks contact met de repetitor over de te repeteren werken.
 • De dirigent geeft tijdig via de secretaris aan de leden door welke stukken er behandeld gaan worden tijdens de volgende repetitie.
 • Het repertoire voor een nieuwe periode wordt bepaald door de muziekadviescommissie in samenspraak met de dirigent. De dirigent bepaalt het definitieve programma van de concerten.
 • Nieuwe stukken worden ingevoerd in het muzieknotatieprogramma 'Sibelius' (door leden van de taakgroep 'muziekbibliotheek'). Na het invoeren doet de dirigent een finale check om fouten te voorkomen. Hierdoor ontstaan er partituren die beter leesbaar zijn en heeft iedere stemgroep zijn eigen partij op een aparte balk. Ook transponeren behoort na invoering tot de mogelijkheden. Tot slot worden er vanuit het programma per stempartij oefenvideo’s gegenereerd die beschikbaar worden gesteld aan de leden via YouTube voor thuisstudie. Thuisstudie wordt aangemoedigd maar is niet verplicht.
 • Vooral bij nieuwe stukken wordt er vóór de pauze soms gescheiden gerepeteerd in twee groepen: alle tenoren en alle bassen. De dirigent oefent met de ene groep en de repetitor met de andere (in een aparte ruimte). Dit verhoogt het studietempo.
 • Nieuwe leden krijgen een stemtest van de dirigent om te beoordelen of iemand voldoende in staat is om deel uit te maken van een koor. De laatste jaren zijn we strenger geworden “aan de poort”.
 • Het bestuur heeft periodiek een gesprek met de dirigent over zijn/haar functioneren en hoe het gaat met het koor.


Profiel nieuwe dirigent

 • Wij zijn op zoek naar een dirigent die zich in bovenbeschreven aanpak kan vinden. We houden wel rekening met het feit dat iedere dirigent ook zijn/haar eigen manier van werken heeft, en daar moet uiteraard ruimte voor zijn.
 • Het ZMK is een koor dat zo goed mogelijk wil zingen binnen de mogelijkheden dat het heeft, kwaliteit is belangrijk, maar we willen ook oog blijven houden voor het sociale karakter van de vereniging. We zoeken een dirigent met een sterke persoonlijkheid die goed leiding kan geven, en die samen met ons de juiste balans weet te vinden tussen discipline en gezelligheid.
 • De dirigent moet niet alleen in staat zijn om het koor te dirigeren, maar ook concerten kunnen leiden met één of meerdere solisten plus begeleiding (denk aan strijkkwartet).
 • Het hebben van een goede stem, om partijen voor te zingen, is zeer wenselijk.
 • Een goede samenwerking tussen dirigent en repetitor achten wij essentieel.
 • Bij voorkeur zoeken wij iemand die woonachtig is in de omgeving van Zeist.
 • Tarieven, voor zowel de repetities als de concerten, worden in overleg vastgesteld. Als basis worden de richtlijnen gebruikt zoals die zijn opgesteld door het KNZV.
 • Indexering van de tarieven vindt elk jaar plaats in november, op basis van de door het Centraal Plan Bureau gepubliceerde cijfers, indien hier aanleiding toe is.


Interesse?

Stuur je reactie vóór 1 oktober naar ons bestuur via dit
e-mailadres:

           voorzitter@zeistermannenkoor.nl