ZMK, Zeister Mannenkoor, Torenlaan 38, 3701 VK, Zeist, info@zeistermannenkoor.nl, TorenlaanTheater Theater http://www.torenlaantheater.nl, Dana van Nimwegen, http://www.danavannimwegen.nl, Danielle Kok http://www.daniellekok.nlAgenda

7 juli
- Feestavond op de Torenlaan (besloten)

8 juli
- Seizoensafsluiting met Jeu de Boules (besloten)

   ✸  zomervakantie  ✸

25 augustus
- Eerste repetitie na de zomerstop

7 t/m 9 oktober
- Koorreis Blankenberge

16 oktober
- Concert Abbing 130 jaar!

18 december
- Kerstoncert Fraterhuis St. Joseph (besloten)

23 december
- Jubileum Kerstoncert Kerkgebouw Evang. BroedergemeenteLinksAdverteerders
Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuur Zeister Mannenkoor
Voorzitter
Koos van Gemeren
06-25187761
voorzitter@zeistermannenkoor.nl
Secretaris, ICT & Bijgeluiden
Jan Verdonk
06-12220357
secretariaat@zeistermannenkoor.nl
webmaster@zeistermannenkoor.nl
bijgeluiden@zeistermannenkoor.nl
Penningmeester
Dolf Mulder
06-27534682
penningmeester@zeistermannenkoor.nl
Bankrekening ZMK:
NL09ABNA0931555418
Zeister Mannenkoor te Zeist
2e penningmeester
Frans van Denderen
030-2012513
2e secretaris, verslaglegging
Jaap Teeuwen


Muzikale leiding
Dirigent
Arie Perk
info@arieperk.nl
Pianiste & Repetitor
Danielle Kok
pianist@zeistermannenkoor.nl
Beschermheer
Drs J.J.L.M. Janssen
Burgemeester van Zeist
Erevoorzitter
Lots van der Horst
06-23616251